CÁC HÌNH THỨC MAI TÁNG

Địa Táng

   Ở Việt Nam  chúng ta có một câu nói: ” Sống có nhà, Chết có mồ” 

   Hình thức Địa Táng là cách thức được sử dụng phổ biến nhất tại Việt Nam hiện nay. Hầu như mọi người đều có thói quen là địa táng người thân đã mất. Đối với Địa Táng có rất nhiều mẫu mã Áo quan – Hòm – Quan tài từ những loại gỗ thường đến những loại gỗ quý danh mộc. 

Hoả Táng

    Đây là hình thức xử lý xác người chết bằng phương pháp đốt cháy thành tro cốt. Hình thức Hoả Táng lúc trước không thật sự phổ biến tại Việt Nam, chỉ có số ít dân tộc như dân tộc Khơ Me theo đạo Phật mới sử dụng hình thức này. Hiên nay, do sự phát triển của xã hội, một số tỉnh thành phố tại Việt Nam đã bắt đầu sử dụng hình thức Hoả Táng nhiều hơn như: Tp. Hà Nội, Tp.Hồ Chí Minh, các Tp lớn khác, v.v…